Firemní krizové plánování

0

Je účelný a efektivní systém předcházení vzniku – prevence krizových situací, postavený na smysluplném řízení a odborně připravených lidských zdrojích a racionálně a účelně čerpaných materiálních a finančních zdrojích.

Previous article Krizová dokumentace firmy
Next article Risk management
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.