Domů Firemní krizové plánování Firemní krizové plánování

Firemní krizové plánování

Je účelný a efektivní systém předcházení vzniku – prevence krizových situací, postavený na smysluplném řízení a odborně připravených lidských zdrojích a racionálně a účelně čerpaných materiálních a finančních zdrojích.

Exit mobile version