Firemní poradenství

0

Firemní poradenství je specializovaná činnost zaměřená na pomoc firmám a organizacím v nesnázích, a to krátkodobého i dlouhodobého charakteru. V širším pojetí může jít i o aplikovanou teoretickou disciplínu, zkoumající lepší možnosti pomoci firmám a organizacím. Ve firemním poradenství zpravidla spolupracují odborníci a konzultanti z více oborů.

Firemní poradenství je zpoplatněno, neboť klient si objednává odbornou konzultaci a hledá řešení své překážky nebo problému v oblasti řízení a rozvoje firem.

Previous article Manažerské poradenství
Next article Marketingové poradenství
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.