Firemní poradenství

    13

    Firemní poradenství je specializovaná činnost zaměřená na pomoc firmám a organizacím v nesnázích, a to krátkodobého i dlouhodobého charakteru. V širším pojetí může jít i o aplikovanou teoretickou disciplínu, zkoumající lepší možnosti pomoci firmám a organizacím. Ve firemním poradenství zpravidla spolupracují odborníci a konzultanti z více oborů. Firemní poradenství je zpoplatněno, neboť klient si objednává odbornou konzultaci a hledá řešení své překážky nebo problému v oblasti řízení a rozvoje firem.

    - Reklama -