Fobie z pracoviště

0

Fóbie z pracoviště se týká akutní úzkostné reakce na myšlenky na pracovišti nebo zážitků z pracoviště. Příčiny fobie z pracoviště jsou široké. Předchozí negativní zkušenosti na pracovišti, jako je šikana nebo zastrašování, mohou způsobit, že se u jednotlivců vyvine fobie z pracoviště, stejně jako duševní poruchy, které může pro jednotlivce ztěžovat sociální a konstantní povaha pracoviště.

Previous article Smlouva se žlutým psem
Next article Teorie X a teorie Y
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.