FOJA - Future oriented job analysis

0

Na budoucnost zaměřená analýza pracovní pozice, patří mezi nové přístupy analýzy pracovní pozice, které na rozdíl od tradičního více zohledňují méně stabilní a nejednoznačné podmínky, ve kterých se organizace nacházejí např. hranice mezi pozicemi nelze vždy jednoznačně určit, působení na některých pozicích je více týmovou prací než prací jednotlivce.

Východiskem novějších přístupů je úspěšnost a efektivita organizace jako celku. Cílem FOJA je specifikace pracovních činností a pracovních požadavků, které budou zapotřebí pro efektivní působení na pozici v budoucnosti.

Previous article Holistický model rodinných firem
Next article Testy situačního rozhodování - SJT
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.