FOJA - Future oriented job analysis

0

Na budoucnost zaměřená analýza pracovní pozice, patří mezi nové přístupy analýzy pracovní pozice, které na rozdíl od tradičního více zohledňují méně stabilní a nejednoznačné podmínky, ve kterých se organizace nacházejí např. hranice mezi pozicemi nelze vždy jednoznačně určit, působení na některých pozicích je více týmovou prací než prací jednotlivce.

Východiskem novějších přístupů je úspěšnost a efektivita organizace jako celku. Cílem FOJA je specifikace pracovních činností a pracovních požadavků, které budou zapotřebí pro efektivní působení na pozici v budoucnosti.

Previous article Holistický model rodinných firem
Next article Testy situačního rozhodování - SJT
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.