Gaslighter

0

Získává zpochybněním zdravého rozumu oběti velkou moc. Bývá to zpravidla velký hrubián, sadista, násilník apod. Jeho chování a mluvení bývá naprosto nepřijatelné, zcela mino normu. Vzápětí dokáže být společenský milý a uhlazený, což oběti mate, a hledá tak chybu ve svém vnímání situace.

Zdroj: Průmysl lži: propaganda, konspirace a dezinformační válka / Alexandra Alvarová. Nakladatel Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2019

Previous article Gaslighting
Next article Cílová skupina
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.