Gaslighting

0

Forma psychologického nátlaku a manipulace člověka nebo skupiny. Je zaměřená na donucení člověka nebo skupiny, aby pochyboval o svém zdravém rozumu, aby mu situace přišla natolik fantaskní a neuvěřitelná, že začne prověřovat, jestli chyba není v něm samotném.

Zdroj: Průmysl lži: propaganda, konspirace a dezinformační válka / Alexandra Alvarová. Nakladatel Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2019

Previous article Hoax
Next article Gaslighter
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.