Generace Alfa

0

Ang. význam je Generation glass nebo Screenagers, generace dotykových obrazovek a je označením pro generaci dětí, která se narodila po roce 2010. Stejně jako je tomu u předcházející generace Z jsou někdy nazývání jako digitální domorodci.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Generation_timeline.svg

Previous article Miniaudit
Next article Generace Beta
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.