Goodwill

0

Dobrá pověst, která se váže k obchodnímu jménu firmy, v rozvaze se uvádí jako nehmotné aktivum.

Previous article EVA – Economic Value Added
Next article Image
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.