Goodwill

0

Dobrá pověst, která se váže k obchodnímu jménu firmy, v rozvaze se uvádí jako nehmotné aktivum.

Previous article EVA – Economic Value Added
Next article Image
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.