Goodwill

0

Dobrá pověst, která se váže k obchodnímu jménu firmy, v rozvaze se uvádí jako nehmotné aktivum.

Previous article EVA – Economic Value Added
Next article Image
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.