Happiness expert

0

Je odborník, jehož primárním úkolem je zavádět do firem HMS – Happiness management systém, tedy takový systém řízení, který zajišťuje spokojenost zaměstnanců. Happiness expert se dále zabývá rovnováhou pracovního prostředí, uspokojování potřeb zaměstnanců a jejich následné motivaci s cílem formování trvalého štěstí každého zaměstnance.

Happiness expert

Cílem práce happiness experta je zvýšení stability a spokojenosti zaměstnanců, snížení fluktuace, zvýšení efektivity a produktivity práce.

Previous article Happiness management
Next article Happiness manažer
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.