Hawthornský efekt

0

Efekt popisuje jev, kdy je chování účastníků sociálního a psychologického experimentu vztaženo pouze ke zvláštní navozené situaci a událostem během experimentu.

George Elton Mayo vymyslel projekt, pomocí kterého se snažil nalézt způsob, jak zvýšit efektivitu pracovníků v jedné z továren. Výzkumy byly prováděny jednak prostřednictvím rozhovorů s jednotlivými zaměstnanci a jednak dlouhodobým pozorováním vybrané skupiny dělníků. Mayo chtěl potvrdit teorii, že se efektivita zvýší se zlepšením pracovních podmínek v továrně.

 

Previous article Psychotechnika
Next article Brainstorming
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.