Hawthornský efekt

0

Efekt popisuje jev, kdy je chování účastníků sociálního a psychologického experimentu vztaženo pouze ke zvláštní navozené situaci a událostem během experimentu.

George Elton Mayo vymyslel projekt, pomocí kterého se snažil nalézt způsob, jak zvýšit efektivitu pracovníků v jedné z továren. Výzkumy byly prováděny jednak prostřednictvím rozhovorů s jednotlivými zaměstnanci a jednak dlouhodobým pozorováním vybrané skupiny dělníků. Mayo chtěl potvrdit teorii, že se efektivita zvýší se zlepšením pracovních podmínek v továrně.

 

Previous article Psychotechnika
Next article Brainstorming
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.