Hawthornův efekt

0

Termín je odvozen od souboru experimentů v hawthornské továrně Western Electric Company v letech 1924–1934. Jako obecný termín znamená efekt, který zahrnuje přesvědčení, že pozorování jevu jej mění. V akademickém prostředí to znamená, že jednotlivci zlepšují nebo mění chování, když vědí, že jsou studováni.

V podnikatelském prostředí Hawthornův efekt naznačuje, že organizace mohou motivovat zaměstnance a zlepšit jejich vnímání pracovního prostředí tím, že zvýší povědomí o problémech a vyjadřují obavy, než tím, že budou skutečně jednat.

Previous article Zlatá pouta
Next article Efekt Johna Henryho
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.