Hightech-mobbing

0

Je zcela novou formou napadání, která souvisí se stále častější formou kyberšikany. Jedná se o chování, při kterém dochází k poškození oběti pomocí vymazávání souborů, výměně dat nebo posílání výhružných zpráv či virů.

Previous article Defaming
Next article Diskriminace na pracovišti
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.