Hightech-mobbing

0

Je zcela novou formou napadání, která souvisí se stále častější formou kyberšikany. Jedná se o chování, při kterém dochází k poškození oběti pomocí vymazávání souborů, výměně dat nebo posílání výhružných zpráv či virů.

Previous article Defaming
Next article Diskriminace na pracovišti
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.