Hlas zaměstnanců

0

Pojem je úzce provázán jak s předchozím pojmem participace, tak s pojmem zapojení zaměstnanců – involvement, engagement, commitment. Hlas zaměstnanců je možné chápat jako individuální vyjádření nespokojenosti jednotlivce, jako vyjádření skupiny v dané firmě ve smyslu vytvoření protikladu k managementu. Lze ho také popsat jako přispění k utváření, zlepšování procesů, kvality, produktivity, efektivity.

Previous article Participativní management
Next article Spokojenost zaměstnanců
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.