Hlas zaměstnanců

    128

    Pojem je úzce provázán jak s předchozím pojmem participace, tak s pojmem zapojení zaměstnanců – involvement, engagement, commitment. Hlas zaměstnanců je možné chápat jako individuální vyjádření nespokojenosti jednotlivce, jako vyjádření skupiny v dané firmě ve smyslu vytvoření protikladu k managementu. Lze ho také popsat jako přispění k utváření, zlepšování procesů, kvality, produktivity, efektivity.

    - Reklama -