Hlas zaměstnanců

0

Pojem je úzce provázán jak s předchozím pojmem participace, tak s pojmem zapojení zaměstnanců – involvement, engagement, commitment. Hlas zaměstnanců je možné chápat jako individuální vyjádření nespokojenosti jednotlivce, jako vyjádření skupiny v dané firmě ve smyslu vytvoření protikladu k managementu. Lze ho také popsat jako přispění k utváření, zlepšování procesů, kvality, produktivity, efektivity.

Previous article Participativní management
Next article Spokojenost zaměstnanců
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.