Hlas zaměstnanců

0

Pojem je úzce provázán jak s předchozím pojmem participace, tak s pojmem zapojení zaměstnanců – involvement, engagement, commitment. Hlas zaměstnanců je možné chápat jako individuální vyjádření nespokojenosti jednotlivce, jako vyjádření skupiny v dané firmě ve smyslu vytvoření protikladu k managementu. Lze ho také popsat jako přispění k utváření, zlepšování procesů, kvality, produktivity, efektivity.

Previous article Participativní management
Next article Spokojenost zaměstnanců
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.