Hledání práce

0

Při hledání a výběru zaměstnání každý uchazeč prochází určitými etapami. Etapy hledání práce se nedají vždy definovat jako zcela univerzální. Průběh hledání práce se odlišuje v závislosti na zkušenostech a praxi uchazeče, ale i na jeho osobních prioritách. Proces hledání a výběru zaměstnání konkrétními uchazeči má určité etapy, můžeme uvažovat o určitých modelech, způsobech hledání pracovního místa.

Etapy hledání zaměstnání

1) Identifikace ideálního místa

V této fázi uchazeči o práci zkoumají informace o pracovních místech. Ve výsledku mají buď několik položek pracovních pozic nebo žádnou. Obvykle se uchazeči při hledání práce chovají podobně. Zaměstnavatelé očekávají od potenciálních uchazečů znalosti o organizaci, jaké je jejich postavení na trhu, a tak podobně. Tyto informace jsou dnes snadno dostupné online. Uchazeči se identifikují s konkrétním místem, oborem, případně organizací.

2) Plán hledání místa

V této fázi uchazeč o práci zjišťuje, jaké má vlastní zázemí a možnosti pro hledání práce: čas, peníze, jazykové znalosti, internet a cíleně hledá zdroje nabídek práce. Volí všechny kanály nebo vybírá jen některé. Od známých, přátel, kolegů až po personální agentur a sociální sítě konkrétních zaměstnavatelů.

3) Hledání a volba práce

Tento proces trvá až do momentu, kdy se uchazeč rozhodne pro jednu z nabídek. Trpělivá a usilovná práce s hledání vhodného zaměstnání a práce se odráží v jejím výsledku. Uchazeč přestává hledat v momentě, když má jistotu, že zvolenou nabídku práce dostane

4) Rozhodnutí

Fáze ukončení hledání zaměstnání a potvrzení a ověřená vhodnosti výběru, ukončení procesu.

Previous article Headcount
Next article Hodnocení a odměňování zaměstnanců
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.