Hodnoticí rozhovor

0

Jedná se o rozhovor, který slouží k těmto cílům:

a) zhodnocení pracovního výkonu

b) identifikace příčin špatného výkonu

c) nastavení pracovních cílů

d) nalezení vhodných způsobů, jak dosáhnout určených cílů

e) identifikace oblastí, ve kterých může být výkon zlepšen

f) nastavení odměn

Hodnotící rozhovor tvoří hodnocení pracovního výkonu za využití objektivních i subjektivních kritérií. Dále pak ujištění se o dopadu hodnocení na vztahy mezi hodnotiteli a hodnoceným, reakce pracovníka na hodnocení a na jeho chování.

 

Previous article Objektivní kritéria hodnocení výkonu
Next article Teorie spravedlnosti
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.