Hodnoticí rozhovor

0

Jedná se o rozhovor, který slouží k těmto cílům:

a) zhodnocení pracovního výkonu

b) identifikace příčin špatného výkonu

c) nastavení pracovních cílů

d) nalezení vhodných způsobů, jak dosáhnout určených cílů

e) identifikace oblastí, ve kterých může být výkon zlepšen

f) nastavení odměn

Hodnotící rozhovor tvoří hodnocení pracovního výkonu za využití objektivních i subjektivních kritérií. Dále pak ujištění se o dopadu hodnocení na vztahy mezi hodnotiteli a hodnoceným, reakce pracovníka na hodnocení a na jeho chování.

 

Previous article Objektivní kritéria hodnocení výkonu
Next article Teorie spravedlnosti
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.