Hodnoticí rozhovor

0

Jedná se o rozhovor, který slouží k těmto cílům:

a) zhodnocení pracovního výkonu

b) identifikace příčin špatného výkonu

c) nastavení pracovních cílů

d) nalezení vhodných způsobů, jak dosáhnout určených cílů

e) identifikace oblastí, ve kterých může být výkon zlepšen

f) nastavení odměn

Hodnotící rozhovor tvoří hodnocení pracovního výkonu za využití objektivních i subjektivních kritérií. Dále pak ujištění se o dopadu hodnocení na vztahy mezi hodnotiteli a hodnoceným, reakce pracovníka na hodnocení a na jeho chování.

 

Previous article Objektivní kritéria hodnocení výkonu
Next article Teorie spravedlnosti
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.