Hodnoticí rozhovor

  118

  Jedná se o rozhovor, který s louží k cílům:

  1) zhodnocení pracovního výkonu

  2) identifikace příčin špatného výkonu

  3) nastavení pracovních cílů

  4) nalezení vhodných způsobů, jak dosáhnout určených cílů

  5) identifikace oblastí, ve kterých může být pracovní výkon zlepšen

  6) nastavení odměn a benefitů

  Hodnotící rozhovor tvoří hodnocení pracovního výkonu za využití určitých kritérií. Dále pak ujištění se o dopadu hodnocení na vztahy mezi hodnotitelem a hodnoceným, reakce zaměstnance na hodnocení a na jeho chování.

  - Reklama -