Hodnoticí rozhovor

0

Jedná se o rozhovor, který s louží k cílům:

1) zhodnocení pracovního výkonu

2) identifikace příčin špatného výkonu

3) nastavení pracovních cílů

4) nalezení vhodných způsobů, jak dosáhnout určených cílů

5) identifikace oblastí, ve kterých může být pracovní výkon zlepšen

6) nastavení odměn a benefitů

Hodnotící rozhovor tvoří hodnocení pracovního výkonu za využití určitých kritérií. Dále pak ujištění se o dopadu hodnocení na vztahy mezi hodnotitelem a hodnoceným, reakce zaměstnance na hodnocení a na jeho chování.

Previous article Popis práce – Job description (JD)
Next article Učící se organizace
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.