Hodnoticí rozhovor

0

Jedná se o rozhovor, který s louží k cílům:

1) zhodnocení pracovního výkonu

2) identifikace příčin špatného výkonu

3) nastavení pracovních cílů

4) nalezení vhodných způsobů, jak dosáhnout určených cílů

5) identifikace oblastí, ve kterých může být pracovní výkon zlepšen

6) nastavení odměn a benefitů

Hodnotící rozhovor tvoří hodnocení pracovního výkonu za využití určitých kritérií. Dále pak ujištění se o dopadu hodnocení na vztahy mezi hodnotitelem a hodnoceným, reakce zaměstnance na hodnocení a na jeho chování.

Previous article Popis práce – Job description (JD)
Next article Učící se organizace
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.