Hodnoticí rozhovor

0

Jedná se o rozhovor, který s louží k cílům:

1) zhodnocení pracovního výkonu

2) identifikace příčin špatného výkonu

3) nastavení pracovních cílů

4) nalezení vhodných způsobů, jak dosáhnout určených cílů

5) identifikace oblastí, ve kterých může být pracovní výkon zlepšen

6) nastavení odměn a benefitů

Hodnotící rozhovor tvoří hodnocení pracovního výkonu za využití určitých kritérií. Dále pak ujištění se o dopadu hodnocení na vztahy mezi hodnotitelem a hodnoceným, reakce zaměstnance na hodnocení a na jeho chování.

Previous article Popis práce – Job description (JD)
Next article Učící se organizace
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.