Holistický management

0

Před čtyřiceti lety Allan Savory vyvinul holistický management jako přístup, který má pomoci správcům půdy, zemědělcům, chovatelům, ekologům a tvůrcům politik při vytváření strategií pro obnovu znehodnocené krajiny a živobytí lidí, kteří v ní žijí.

Celostní management je charakterizován celostním neboli holistickým přístupem k využívání poznatků a jako takový je založen na systémovém přístupu, jehož podstatou je komplexní chápání jevů v jejich vnitřních i vnějších souvislostech.

Holistický management nám jednoduše řečeno pomáhá činit lepší a informovanější rozhodnutí, která vyvažují sociální, environmentální a finanční hlediska a zároveň nás vedou směrem, kterým chceme, aby se náš život ubíral. Holistický management vám pomůže posoudit vaši situaci a řídit ji z holistického hlediska. Pochopením fungování přírody a řízením vašich zdrojů s cílem posílit symbiotické vztahy vyhrávají všichni.

Další odkaz: Holistic management – a critical review of Allan Savory’s grazing method

Previous article Bodyshopping
Next article Celostní management
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.