Holistický model rodinných firem

0

Model se skládá ze 4 kruhů – rodina, management, podnik, vlastnictví, které existují v rámci kultury rodinného podniku. Kruhy jsou dále rozděleny podle metodiky SWOT analýzy na silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby. Zakladatel podniku stojí přímo v centru modelu kruhů. Zvláštní postavení v modelu má také management podniku, který zasahuje do kruhů „rodiny“ a „podniku“ a je umístěn nad kruhem „vlastnictví“, tím jsou naznačeny vzájemné závislosti a případné priority.

Previous article Modely kruhů – Rodinné podnikání
Next article FOJA - Future oriented job analysis
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.