Holistický model rodinných firem

0

Model se skládá ze 4 kruhů – rodina, management, podnik, vlastnictví, které existují v rámci kultury rodinného podniku. Kruhy jsou dále rozděleny podle metodiky SWOT analýzy na silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby. Zakladatel podniku stojí přímo v centru modelu kruhů. Zvláštní postavení v modelu má také management podniku, který zasahuje do kruhů „rodiny“ a „podniku“ a je umístěn nad kruhem „vlastnictví“, tím jsou naznačeny vzájemné závislosti a případné priority.

Previous article Modely kruhů – Rodinné podnikání
Next article FOJA - Future oriented job analysis
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.