Hollandova teorie osobnosti a profesní volby RIASEC

0

Hollandova teorie představuje myšlenkovou koncepci v oblasti karierního poradenství. V jejím jádru stojí předpoklad, že lidé si volí takovou kariéru, která je ve shodě s jejich osobnostním založením, a to včetně hodnot, motivace či zájmů. Shoda mezi pracovním prostředím a osobnostním založením člověka by měla být provázena pocitem uspokojení či dobrým pracovním výkonem.

Podle Hollanda je možné identifikovat šest osobnostně-pracovních typů, které bývají zobrazovány v šestiúhelníku v podobě akronymu RIASEC (Realistic – Investigative – Artistic – Social – Enterprising – Conventional), kde protilehlé vrcholy představují nejrozdílnější typy. Jde o typ praktický (manuální a technické profese), intelektuální (vědecké a technologické profese), umělecký (umělecké profese), sociální (sociální a zdravotní služby, vzdělávání), podnikavý (obchodní profese) a konformní (administrativní a obchodní profese).

Previous article Pracovní angažovanost
Next article Styly vůdcovství dle Lewina
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.