Hollandova teorie - volba povolání

    172

    Hollandova teorie představuje vlivnou myšlenkovou koncepci v oblasti karierního poradenství. V jádru teorie stojí na předpokladu, že lidé si volí takovou kariéru, která je ve shodě s jejich osobnostním založením, včetně hodnot, motivace a zájmů. Podle Hollanda je možné identifikovat šest osobnostně-pracovních typů, které bývají zobrazovány v šestiúhelníku v podobě akronymu RIASEC (Realistic – Investigative – Artistic – Social – Enterprising – Conventional), kde protilehlé vrcholy představují nejrozdílnější typy. Jde o typy, které můžeme charakterizovat jako praktický – manuální a technický, intelektuální – vědecký a technologický, umělecký – sociální a zdravotní služby, včetně vzdělávání, podnikavý – obchodní profese, konformní – administrativní a obchodní profese.

    - Reklama -