Hollandova teorie

  0

  Hollandova teorie představuje vlivnou myšlenkovou koncepci v oblasti karierního poradenství. V jádru teorie stojí na předpokladu, že lidé si volí takovou kariéru, která je ve shodě s jejich osobnostním založením, včetně hodnot, motivace a zájmů.

  Podle Hollanda je možné identifikovat šest osobnostně-pracovních typů, které bývají zobrazovány v šestiúhelníku v podobě akronymu RIASEC (Realistic – Investigative – Artistic – Social – Enterprising – Conventional), kde protilehlé vrcholy představují nejrozdílnější typy.

  Jde o typy, které můžeme charakterizovat jako praktický – manuální a technický, intelektuální – vědecký a technologický, umělecký – sociální a zdravotní služby, včetně vzdělávání, podnikavý – obchodní profese, konformní – administrativní a obchodní profese.

  Previous article Řízení kariéry – Career management (CM)
  Next article Well-being zaměstnance
  Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.