Hollandova teorie

0

Hollandova teorie představuje vlivnou myšlenkovou koncepci v oblasti karierního poradenství. V jádru teorie stojí na předpokladu, že lidé si volí takovou kariéru, která je ve shodě s jejich osobnostním založením, včetně hodnot, motivace a zájmů.

Hollandova typologie

Podle Hollandovy typologie je možné identifikovat šest osobnostně-pracovních typů, které bývají zobrazovány v šestiúhelníku v podobě akronymu RIASEC (Realistic – Investigative – Artistic – Social – Enterprising – Conventional), kde protilehlé vrcholy představují nejrozdílnější typy.

Jde o typy, které můžeme charakterizovat jako praktický – manuální a technický, intelektuální – vědecký a technologický, umělecký – sociální a zdravotní služby, včetně vzdělávání, podnikavý – obchodní profese, konformní – administrativní a obchodní profese.

Previous article Řízení kariéry – Career management (CM)
Next article Well-being zaměstnance
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.