Hollandova teorie

0

Hollandova teorie představuje vlivnou myšlenkovou koncepci v oblasti karierního poradenství. V jádru teorie stojí na předpokladu, že lidé si volí takovou kariéru, která je ve shodě s jejich osobnostním založením, včetně hodnot, motivace a zájmů.

Hollandova typologie

Podle Hollandovy typologie je možné identifikovat šest osobnostně-pracovních typů, které bývají zobrazovány v šestiúhelníku v podobě akronymu RIASEC (Realistic – Investigative – Artistic – Social – Enterprising – Conventional), kde protilehlé vrcholy představují nejrozdílnější typy.

Jde o typy, které můžeme charakterizovat jako praktický – manuální a technický, intelektuální – vědecký a technologický, umělecký – sociální a zdravotní služby, včetně vzdělávání, podnikavý – obchodní profese, konformní – administrativní a obchodní profese.

Previous article Řízení kariéry – Career management (CM)
Next article Well-being zaměstnance
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.