HR konzultant

    9

    HR konzultant je profesionál, který poskytuje odbornou a specializovanou činnost zaměřenou na pomoc lidem, firmám a organizacím v nesnázích, a to krátkodobého i dlouhodobého charakteru v oblasti HR. HR konzultant zpravidla spolupracuje s odborníky z více oborů, své dovednosti neustále rozvíjí. HR poradenství konzultanta bývá často zpoplatněno, z důvodu sdílení zkušeností a know-how určitého oboru nebo segmentu trhu.

    - Reklama -