HR konzultant

0

HR konzultant je profesionál, který poskytuje odbornou a specializovanou činnost zaměřenou na pomoc lidem, firmám a organizacím v nesnázích, a to krátkodobého i dlouhodobého charakteru v oblasti HR.

HR konzultant

HR konzultant zpravidla spolupracuje s odborníky z více oborů, své dovednosti neustále rozvíjí. HR poradenství konzultanta bývá často zpoplatněno, z důvodu sdílení zkušeností a know-how určitého oboru nebo segmentu trhu.

Previous article Konzultant
Next article HR poradce
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.