HR marketingové poradenství

    5

    HR marketingové poradenství je specializovaná činnost zaměřená na pomoc firmám a organizacím v nesnázích, a to krátkodobého i dlouhodobého charakteru. V širším pojetí může jít i o aplikovanou teoretickou disciplínu, zkoumající lepší možnosti pomoci firmám a organizacím v oblasti HR – personálního marketingu. V HR marketingovém poradenství zpravidla spolupracují odborníci a konzultanti z více oborů. HR marketingové poradenství je zpoplatněno, neboť klient si objednává odbornou konzultaci a hledá řešení své překážky nebo problému v oblasti HR personálního marketingu.

    - Reklama -