HR marketingové poradenství

0

HR marketingové poradenství je specializovaná činnost zaměřená na pomoc firmám a organizacím v nesnázích, a to krátkodobého i dlouhodobého charakteru. V širším pojetí může jít i o aplikovanou teoretickou disciplínu, zkoumající lepší možnosti pomoci firmám a organizacím v oblasti HR – personálního marketingu. V HR marketingovém poradenství zpravidla spolupracují odborníci a konzultanti z více oborů. HR marketingové poradenství je zpoplatněno, neboť klient si objednává odbornou konzultaci a hledá řešení své překážky nebo problému v oblasti HR personálního marketingu.

Previous article Marketingové poradenství
Next article Osobní marketing
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.