Human resource management (HRM)

0

Definice pojímá řízení lidských zdrojů (HRM) jako určitý strategický přístup k zaměstnanosti, rozvoji a duševní pohodě lidí pracujících ve společnosti. Hlavním cílem Human resource managementu je přispět k realizaci provozních a strategických záměrů organizace skrze své zaměstnance.

Human resource management se zaměřuje především na zabezpečování a rozvoj zaměstnanců, jejich oceňování a vztahy mezi managementem. Nejčastěji se HRM popisuje ve své tvrdé a měkké verzi. Takzvaně tvrdá verze staví na kapitalistické tradici, kdy jsou zaměstnanci vnímáni jako jakýkoliv jiný ekonomický faktor, do kterého je potřeba investovat. Měkká verze naopak zdůrazňuje komunikaci v řízení zaměstnanců. Jejím cílem je dosažení flexibility a adaptability a získání oddanosti a loajality svých zaměstnanců.

Interim HRM

V poslední době se vyskytuje i nový název Interim HRM, který je obhospodařen dočasným interim manažerem.

Previous article Zpětná vazba
Next article Řízení lidských zdrojů (ŘLZ)
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.