HRM

0

HRM je zkratka pro anglický výraz Human Resources Management a označuje specifickou činnost v rámci organizace, která se zaměřuje na řízení lidského kapitálu v organizaci, tedya lidských zdrojů. Řízení lidských zdrojů patří pod personální oddělení.

Role HR je zajišťování náboru a přijímání nových zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj stávajících zaměstnanců, řízení kariéry a odměňování.

Previous article Holokracie
Next article Introvert
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.