HRM

    9

    HRM je zkratka pro anglický výraz Human Resources Management a označuje specifickou činnost v rámci organizace, která se zaměřuje na řízení lidského kapitálu v organizaci, tedya lidských zdrojů. Řízení lidských zdrojů patří pod personální oddělení.

    Role HR je zajišťování náboru a přijímání nových zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj stávajících zaměstnanců, řízení kariéry a odměňování.

    - Reklama -