HRM

  0

  HRM je zkratka pro anglický výraz Human Resources Management a označuje specifickou činnost v rámci organizace, která se zaměřuje na řízení lidského kapitálu v organizaci, tedya lidských zdrojů. Řízení lidských zdrojů patří pod personální oddělení.

  Role HR je zajišťování náboru a přijímání nových zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj stávajících zaměstnanců, řízení kariéry a odměňování.

  Previous article Holokracie
  Next article Introvert
  Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.