HRM

0

HRM je zkratka pro anglický výraz Human Resources Management a označuje specifickou činnost v rámci organizace, která se zaměřuje na řízení lidského kapitálu v organizaci, tedya lidských zdrojů. Řízení lidských zdrojů patří pod personální oddělení.

Role HR je zajišťování náboru a přijímání nových zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj stávajících zaměstnanců, řízení kariéry a odměňování.

Previous article Holokracie
Next article Introvert
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.