Domů Imposter syndrom Imposter syndrom

Imposter syndrom

Termín, který poprvé použily psycholožky Suzanna Imes a Pauline Rose Clance v 70. letech. Imposter syndrom – syndrom podvodníka označuje osobní zkušenost s přesvědčením, že nejsme tak kompetentní, jak nás ostatní vnímají.

I když je tato definice obvykle úzce spojována s inteligencí a úspěchem, má vazby na naši představu sebehodnocení a má svůj přesah do sociální oblasti. Jedinec má falešný pocit, že bude každou chvíli odhalen jako podvodník a má pocit, že nepatří tam, kde se nachází a dostal se na tuto úroveň díky a pouze náhodě.

Exit mobile version