Index spokojenosti zákazníka – ISZ

0

Pro zjištění spokojenosti zákazníka je zvolena odlišná metoda výpočtu, která je v praxi mnohem využívanější, a to Evropský index spokojenosti zákazníka. ECSI se může vypočítat z proměnných, jako je image, očekávání zákazníka, vnímaná kvalita, vnímaná hodnota, spokojenost zákazníka a loajalita zákazníka.

Previous article Index loajality zákazníka - ILZ
Next article Index udržení zákazníka - IUZ
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.