Index spontánního doporučování produktů jiným zákazníkům - ISDZ

0

Tento index je závislý jak na hypotetických proměnných ovlivňující spokojenost zákazníků, tak i na době, kterou zákazník u konkrétního podniku nakupuje. Pokud je s jakoukoliv vlastností produktu či doprovodné služby zákazník nespokojen, projeví se to právě v tomto indexu.