Index spontánního doporučování produktů jiným zákazníkům - ISDZ

0

Tento index je závislý jak na hypotetických proměnných ovlivňující spokojenost zákazníků, tak i na době, kterou zákazník u konkrétního podniku nakupuje. Pokud je s jakoukoliv vlastností produktu či doprovodné služby zákazník nespokojen, projeví se to právě v tomto indexu.

Previous article Index udržení zákazníka - IUZ
Next article Evropský index spokojenosti zákazníka – ECSI
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.