Index udržení zákazníka - IUZ

    0

    Je výsledkem míry setrvání zákazníka u firmy a má také přímou spojitost se spokojeností zákazníka.