Individuální kompetence

  0

  Pod pojmem kompetence si můžeme představit dva různé významy. První, je v našem jazyce rozšířenější, je to pravomoc nebo oprávnění k nějakému úkonu, činnosti, k nějaké práci. V druhém významu kompetenci chápeme jako určitou schopnost vykonávat práci a dosahovat při tom určité úrovně výkonnosti. Také se kompetence dá vysvětlit jako schopnost, způsobilost či kvalifikaci.

  Kompetenci lze také definovat jako schopnost člověka chovat se způsobem odpovídajícím požadavkům práce v nějakých parametrech, které jsou dány prostředím firmy, a tímto způsobem dosahovat žádoucích výsledků.

  Za zakladatele kompetenčního přístupu je obecně považován David McClelland a jeho definice: „Kompetence je základní charakteristikou jednotlivce, která mu umožňuje podávat vynikající výkon v dané pozici, roli nebo situaci.“ Kompetence se dá definovat jako stabilní složka pracovníka. Pokud detailně známe aktuální úroveň kompetence, umíme s jistotou předvídat kvalitu chování člověka při řešení situací nebo konkrétních pracovních úkolů. Kompetence nám napovídá, jakým způsobem se bude pracovník chovat, myslet a také projevovat.

  Nahlédněme do několika modelů kompetencí.

  Schroder

  1) Kognitivní kompetence

  • Vyhledávání informací
  • Tvorba konceptů
  • Koncepční pružnost

  2) Motivační kompetence

  • Řízení interakce
  • Pochopení druhých
  • Orientace na rozvoj

  3) Směrové kompetence

  • Vliv
  • Sebedůvěra
  • Prezentace myšlenek

  4) Výkonové kompetence

  • Orientace na výkon
  • Orientace na cíl

  Anna Carroll a Judith McCrackin

  Klíčové kompetence slouží k popisu projevů chování, které jsou pro všechny zaměstnance klíčové. Svými důležitými kompetencemi se firmy, týmy, jednotlivci vzájemně odlišují.

  1) Týmové kompetence popisují specifické schopnosti a charakteristiky týmu jako určité pracovní jednotky.

  2) Funkční  kompetence popisují specializované vědomosti a dovednosti. Jsou souhrnem oněch specifických vědomostí a dovedností, které zajišťují vysoký výkon pracovníka.

  3) Vůdcovské a manažerské kompetence popisují nároky na manažery v oblasti vytváření vztahů a jejich manažerské vedení.

  Previous article Behavioral Interview (BI) – Behaviorální pohovor
  Next article Model KSAO (KSAO)
  Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.