Individuální kompetence

0

Pod pojmem kompetence si můžeme představit dva různé významy. První, je v našem jazyce rozšířenější, je to pravomoc nebo oprávnění k nějakému úkonu, činnosti, k nějaké práci. V druhém významu kompetenci chápeme jako určitou schopnost vykonávat práci a dosahovat při tom určité úrovně výkonnosti. Také se kompetence dá vysvětlit jako schopnost, způsobilost či kvalifikaci.

Kompetenci lze také definovat jako schopnost člověka chovat se způsobem odpovídajícím požadavkům práce v nějakých parametrech, které jsou dány prostředím firmy, a tímto způsobem dosahovat žádoucích výsledků.

Za zakladatele kompetenčního přístupu je obecně považován David McClelland a jeho definice: „Kompetence je základní charakteristikou jednotlivce, která mu umožňuje podávat vynikající výkon v dané pozici, roli nebo situaci.“ Kompetence se dá definovat jako stabilní složka pracovníka. Pokud detailně známe aktuální úroveň kompetence, umíme s jistotou předvídat kvalitu chování člověka při řešení situací nebo konkrétních pracovních úkolů. Kompetence nám napovídá, jakým způsobem se bude pracovník chovat, myslet a také projevovat.

Nahlédněme do několika modelů kompetencí.

Schroder

1) Kognitivní kompetence

 • Vyhledávání informací
 • Tvorba konceptů
 • Koncepční pružnost

2) Motivační kompetence

 • Řízení interakce
 • Pochopení druhých
 • Orientace na rozvoj

3) Směrové kompetence

 • Vliv
 • Sebedůvěra
 • Prezentace myšlenek

4) Výkonové kompetence

 • Orientace na výkon
 • Orientace na cíl

Anna Carroll a Judith McCrackin

Klíčové kompetence slouží k popisu projevů chování, které jsou pro všechny zaměstnance klíčové. Svými důležitými kompetencemi se firmy, týmy, jednotlivci vzájemně odlišují.

1) Týmové kompetence popisují specifické schopnosti a charakteristiky týmu jako určité pracovní jednotky.

2) Funkční  kompetence popisují specializované vědomosti a dovednosti. Jsou souhrnem oněch specifických vědomostí a dovedností, které zajišťují vysoký výkon pracovníka.

3) Vůdcovské a manažerské kompetence popisují nároky na manažery v oblasti vytváření vztahů a jejich manažerské vedení.

Previous article Behavioral Interview (BI) – Behaviorální pohovor
Next article Model KSAO (KSAO)
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.