Influencer

0

Je označení pro někoho, kdo má vliv – vlivný uživatel, který dokáže s využitím obsahu, který vytváří, svých vazeb a velikosti svého publika ovlivnit chování dalších uživatelů na internetu. Tito uživatelé se často využívají v rámci specifických marketingových kampaní, jsou totiž schopni přirozenou a důvěryhodnou cestou doručit komerční sdělení do své komunity a mít na ni vliv – ovlivnit jejich rozhodování.

Previous article Persona
Next article Claim
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.