Influencer

0

Je označení pro někoho, kdo má vliv – vlivný uživatel, který dokáže s využitím obsahu, který vytváří, svých vazeb a velikosti svého publika ovlivnit chování dalších uživatelů na internetu. Tito uživatelé se často využívají v rámci specifických marketingových kampaní, jsou totiž schopni přirozenou a důvěryhodnou cestou doručit komerční sdělení do své komunity a mít na ni vliv – ovlivnit jejich rozhodování.

Previous article Persona
Next article Claim
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.