Influencer

    3

    Je označení pro někoho, kdo má vliv – vlivný uživatel, který dokáže s využitím obsahu, který vytváří, svých vazeb a velikosti svého publika ovlivnit chování dalších uživatelů na internetu. Tito uživatelé se často využívají v rámci specifických marketingových kampaní, jsou totiž schopni přirozenou a důvěryhodnou cestou doručit komerční sdělení do své komunity a mít na ni vliv – ovlivnit jejich rozhodování.

    - Reklama -