Influencer

0

Je označení pro někoho, kdo má vliv – vlivný uživatel, který dokáže s využitím obsahu, který vytváří, svých vazeb a velikosti svého publika ovlivnit chování dalších uživatelů na internetu. Tito uživatelé se často využívají v rámci specifických marketingových kampaní, jsou totiž schopni přirozenou a důvěryhodnou cestou doručit komerční sdělení do své komunity a mít na ni vliv – ovlivnit jejich rozhodování.

Previous article Persona
Next article Claim
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.