Interetnická mediace

0

Tato mediace se zabývá spory a nedorozuměními, které vyplývají z nesprávné komunikace a nepřesného pochopení stran pocházejících třeba z různých kultur, menšin či různých etnik. Každá takováto skupina má své hodnoty, očekávání, vnímání, ale také komunikační styl.

Previous article Pracovní a obchodní mediace
Next article Exit interview
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.