Sobota, 2 července, 2022

Interetnická mediace

0

Tato mediace se zabývá spory a nedorozuměními, které vyplývají z nesprávné komunikace a nepřesného pochopení stran pocházejících třeba z různých kultur, menšin či různých etnik. Každá takováto skupina má své hodnoty, očekávání, vnímání, ale také komunikační styl.

Previous article Pracovní a obchodní mediace
Next article Exit interview
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.