Interní marketing

0

Firmy, které nabízejí své služby, musejí dobře vyškolit a motivovat své zaměstnance, kteří přicházejí do styku se zákazníky. Všichni musejí pracovat jako tým, jehož cílem je spokojený zákazník.

Previous article Hodnotová propozice
Next article Kultura
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.