ISHV©

0

Individuální subjektivní hodnocení pracovního výkonu

Je měření individuálního subjektivního hodnocení pracovního výkonu, produktivity a efektivity zaměstnance dle know-how metodiky Petra Kmoška.

Pozn.: V otázce produktivity je nutné vnímat i to, že někteří zaměstnanci mohou mít nižší produktivitu z následujících důvodů:

  • Pracovník je ve zkušební době nebo je v pozici krátce, případně absolvuje proces adaptace.
  • Tempo práce z důvodu nějaké neznámé proměnné nemůže odpovídat stanovené normě práce.
  • Snížení smyslové schopnosti. Mentální omezení. Emocionální rozpoložení.
  • Omezení jemné nebo hrubé motoriky.
  • Stresu nebo časového tlaku.
  • Zvýšené fyzické zátěže.
  • Omezení z důvodu okolního prostředí
  • Nová nebo změněná povaha pracoviště
  • Atd.

Previous article Personální plánování
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.