JIT

0

Těsně na konci druhé světové války vytvořil Taichii Ohno a Shingeo Shingou systém řízení zásob, známý pod názvem Just-in-Time („právě včas“). Cílem bylo zvýšit produktivitu práce snížením nákladů na materiál a práci.

Důsledkem uvedení systému JIT do provozu je včasné dodávání materiálu a zásob rozpracovaných výrobků v okamžiku, když je to skutečně potřeba. Žádné kusy nezůstávají déle, než je nutné, čímž se zásoby minimalizují a výrazně se tím předchází ztrátám a plýtvání

JIT je také vnímán jako soubor zásad, nástrojů a technik, které firmě umožňují vyrábět a dodávat výrobky v malých množstvích a s krátkými dodacími lhůtami.

Previous article IoT - Internet věcí
Next article Job description
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.