JIT

0

Těsně na konci druhé světové války vytvořil Taichii Ohno a Shingeo Shingou systém řízení zásob, známý pod názvem Just-in-Time („právě včas“). Cílem bylo zvýšit produktivitu práce snížením nákladů na materiál a práci.

Důsledkem uvedení systému JIT do provozu je včasné dodávání materiálu a zásob rozpracovaných výrobků v okamžiku, když je to skutečně potřeba. Žádné kusy nezůstávají déle, než je nutné, čímž se zásoby minimalizují a výrazně se tím předchází ztrátám a plýtvání

JIT je také vnímán jako soubor zásad, nástrojů a technik, které firmě umožňují vyrábět a dodávat výrobky v malých množstvích a s krátkými dodacími lhůtami.

Previous article IoT - Internet věcí
Next article Job description
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.