JIT

0

Těsně na konci druhé světové války vytvořil Taichii Ohno a Shingeo Shingou systém řízení zásob, známý pod názvem Just-in-Time („právě včas“). Cílem bylo zvýšit produktivitu práce snížením nákladů na materiál a práci.

Důsledkem uvedení systému JIT do provozu je včasné dodávání materiálu a zásob rozpracovaných výrobků v okamžiku, když je to skutečně potřeba. Žádné kusy nezůstávají déle, než je nutné, čímž se zásoby minimalizují a výrazně se tím předchází ztrátám a plýtvání

JIT je také vnímán jako soubor zásad, nástrojů a technik, které firmě umožňují vyrábět a dodávat výrobky v malých množstvích a s krátkými dodacími lhůtami.

Previous article IoT - Internet věcí
Next article Job description
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.