Kádrovák

0

Kádrovák je označení člověka, který měl na starosti v rámci kádrového oddělení výběr zaměstnanců pro podniky a organizace. Jednalo se o členy Komunistické strany, kteří uchazeče o zaměstnání hodnotili především z politického hlediska a podle dalších důležitých hledisek, která nemusela mít nic společného s pracovními předpoklady a schopnostmi.

Bohužel kádrovák byl civilní obdobou politruka. U nás se po roce 1990 místo označení kádrový pracovník užívá nově slova personalista a kádrové oddělení je oddělení lidských zdrojů.

Další zajímavý odkaz: Důvěřuj, ale prověřuj. Jak se kádrovalo v dobách totality

Previous article Kvantový lídr
Next article Bodyshopping
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.