Kaizen

0

Kaizen je je složený ze dvou slov, a to „kai“, neboli změna a „zen“, které znamená dobrý, lepší, což souhrnně znamená změna k lepšímu. Kaizen je systém kontinu­álního zlepšování v osobním, ale i pracovním životě.

Kaizen

Kaizen je způsob života, životní filozofie, která se nedá mechanicky přenést do jiného prostředí. Dnes je kaizen uznáván po celém světě jako významný pilíř dlouhodobé konkurenční strategie organizace. Jedním ze základních rysů Kaizen je, že velké změny přicházejí po mnoha malých změnách a krocích provedených v průběhu času. Kaizen znamená to, že se všichni účastní na zlepšení stavu firmy.

Previous article Produktivita práce
Next article Adaptační programy
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.