Kaizen

0

Kaizen je je složený ze dvou slov, a to „kai“, neboli změna a „zen“, které znamená dobrý, lepší, což souhrnně znamená změna k lepšímu. Kaizen je systém kontinu­álního zlepšování v osobním, ale i pracovním životě.

Kaizen

Kaizen je způsob života, životní filozofie, která se nedá mechanicky přenést do jiného prostředí. Dnes je kaizen uznáván po celém světě jako významný pilíř dlouhodobé konkurenční strategie organizace. Jedním ze základních rysů Kaizen je, že velké změny přicházejí po mnoha malých změnách a krocích provedených v průběhu času. Kaizen znamená to, že se všichni účastní na zlepšení stavu firmy.

Previous article Produktivita práce
Next article Adaptační programy
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.