Kaizen

0

Kaizen je je složený ze dvou slov, a to „kai“, neboli změna a „zen“, které znamená dobrý, lepší, což souhrnně znamená změna k lepšímu. Kaizen je systém kontinu­álního zlepšování v osobním, ale i pracovním životě.

Kaizen

Kaizen je způsob života, životní filozofie, která se nedá mechanicky přenést do jiného prostředí. Dnes je kaizen uznáván po celém světě jako významný pilíř dlouhodobé konkurenční strategie organizace. Jedním ze základních rysů Kaizen je, že velké změny přicházejí po mnoha malých změnách a krocích provedených v průběhu času. Kaizen znamená to, že se všichni účastní na zlepšení stavu firmy.

Previous article Produktivita práce
Next article Adaptační programy
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.