Kaizen

    17

    Kaizen je je složený ze dvou slov, a to „kai“, neboli změna a „zen“, které znamená dobrý, lepší, což souhrnně znamená změna k lepšímu. Kaizen je systém kontinu­álního zlepšování v osobním, ale i pracovním životě. Kaizen je způsob života, životní filozofie, která se nedá mechanicky přenést do jiného prostředí. Dnes je kaizen uznáván po celém světě jako významný pilíř dlouhodobé konkurenční strategie organizace. Jedním ze základních rysů Kaizen je, že velké změny přicházejí po mnoha malých změnách a krocích provedených v průběhu času. Kaizen znamená to, že se všichni účastní na zlepšení stavu firmy.

    - Reklama -