Kariérní kotva

0

Kariérní kotva je součástí kariérního sebepojetí, jenž formuje a směřuje kariéru člověka. Označují pro jedince důležité hodnoty a motivy v kontextu jeho práce, kterých se nevzdá, pokud má možnost volby. Utvářejí se prostřednictvím narůstajících pracovních zkušeností a jejich interakcí s životními hodnotami, talentem, dovednostmi a také postoji. Kariérní kotva má tři aspekty.

Prvním aspektem je vnímání vlastního talentu a schopností, dalším jsou motivy a potřeby a posledním aspektem jsou postoje a hodnoty. Kotva představuje stabilní kariérní identitu a má významné důsledky v podobě pracovní spokojenosti, stability zaměstnání a pracovní efektivity zaměstnance.

Většina lidí si není vědoma vlastních kariérních kotev, jejich pochopení a uvědomění však může významně usnadnit rozhodování v oblastech seberozvoje a rodinného i pracovního života.