KIRM – Komplexní integrovaný systém řízení rizik

0

KIRM – Komplexní integrovaný systém řízení rizik se skládá z pěti propojených kroků:

  • Provedení analýzy a hodnocení hrozeb a kvantifikace rizik
  • Zpracování krizového scénáře
  • Provedení auditu rizik a systém včasného varování
  • Provedení trvalého monitoringu a reportingu rizik
  • Rozhodování a realizace protikrizových opatření

Previous article Strategie řízení rizik
Next article CIRM – Continuity Integrated Risk Managemen
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.