Neděle, 26 června, 2022

KIRM – Komplexní integrovaný systém řízení rizik

0

KIRM – Komplexní integrovaný systém řízení rizik se skládá z pěti propojených kroků:

  • Provedení analýzy a hodnocení hrozeb a kvantifikace rizik
  • Zpracování krizového scénáře
  • Provedení auditu rizik a systém včasného varování
  • Provedení trvalého monitoringu a reportingu rizik
  • Rozhodování a realizace protikrizových opatření

Previous article Strategie řízení rizik
Next article CIRM – Continuity Integrated Risk Managemen
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.