Kompetence

    131

    Kompetence jsou definovány jako dobře identifikovatelné aspekty pracovního chování, které lze hodnotit a které ovlivňují efektivitu organizace. Kompetence jsou nejčastěji využívány jako kritéria pro hodnocení při výběru zaměstnanců pomocí AC assessment centra či kompetenčního rozhovoru, při hodnocení pracovního výkonu nebo při rozvoji. Pro tyto účely je prostřednictvím kompetenčního modelování stanoven kompetenční model popisující požadavky na určitou pracovní pozici nebo roli.

    - Reklama -