Kompetence

0

Pojem kompetence je používán v několika významech. Za prvé se jedná o soubor oprávnění či pravomocí, kterými zaměstnanec disponuje. Ve svém druhém významu jde o způsobilosti či předpoklady k vykonávání určité práce, kde kompetence vyjadřuje kvalifikaci či schopnost dosahovat při výkonu dané činnosti požadovaného standardu.

Třetí význam kompetence ji popisuje jako charakteristiku chování osobnosti, díky níž dosahuje pracovník při své pracovní činnosti výborných výsledků. Mezi složky kompetence v tomto třetím významu definujeme schopnosti, dovednosti, vědomosti, zkušenosti, vlastnosti, postoje, návyky a další složky zaměstnance.

Kompetence definice

Analýzou kompetencí zaměstnanců využíváme zejména za účelem řízení výkonu pracovníků, získávání a náboru, včetně výběru, vzdělávání a rozvoje pracovníků a jejich následné odměňování.

Previous article KPI (Key Performance Indicators)
Next article Leadership
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.