Kompetenční modelování

    116

    Kompetenční modelování patří mezi novější přístupy k analýze pracovní pozice. Spočívá v určitém identifikování schopností a dovedností – kompetencí potřebných pro efektivní výkon na dané pracovní pozici a popisu chování. Kompetenční model se více soustředí na klíčové kompetence, které jsou společné pro více pozic nebo pro celou organizaci a více se zaměřuje na dlouhodobou shodu modelu kompetencí s cíli organizace. Za největší výhodu je považováno, že reflektuje cíle, vize a strategii celé organizace a není omezeno jen na popis oddělených pracovních pozic a rolí.

    - Reklama -