Kompetenční modelování

0

Kompetenční modelování patří mezi novější přístupy k analýze pracovní pozice. Spočívá v určitém identifikování schopností a dovedností – kompetencí potřebných pro efektivní výkon na dané pracovní pozici a popisu chování. Kompetenční model se více soustředí na klíčové kompetence, které jsou společné pro více pozic nebo pro celou organizaci a více se zaměřuje na dlouhodobou shodu modelu kompetencí s cíli organizace. Za největší výhodu je považováno, že reflektuje cíle, vize a strategii celé organizace a není omezeno jen na popis oddělených pracovních pozic a rolí.

Previous article Model KSAO (KSAO)
Next article Popis práce – Job description (JD)
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.