Kompetenční modelování

0

Kompetenční modelování patří mezi novější přístupy k analýze pracovní pozice. Spočívá v určitém identifikování schopností a dovedností – kompetencí potřebných pro efektivní výkon na dané pracovní pozici a popisu chování. Kompetenční model se více soustředí na klíčové kompetence, které jsou společné pro více pozic nebo pro celou organizaci a více se zaměřuje na dlouhodobou shodu modelu kompetencí s cíli organizace. Za největší výhodu je považováno, že reflektuje cíle, vize a strategii celé organizace a není omezeno jen na popis oddělených pracovních pozic a rolí.

Previous article Model KSAO (KSAO)
Next article Popis práce – Job description (JD)
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.