Komunikace

0

Komunikace je původem z latinského slova „communicatio“, vyjadřujícího sdělení. V souvislosti s jazykem pak komunikace představuje nejen dorozumívání, ale také jednání, styk a kontakt.

V komunikaci nalezneme tři základní prvky: komunikátora – zdroj informací, sdělení, komuniké – samotné sdělení a komunikanta – příjemce sdělení. Komunikace je proces, který takto znázornil již v roce 1948 H. D. Lasswell.

Previous article Aktivní naslouchání
Next article Nonverbální komunikace
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.