Komunikace

0

Komunikace je původem z latinského slova „communicatio“, vyjadřujícího sdělení. V souvislosti s jazykem pak komunikace představuje nejen dorozumívání, ale také jednání, styk a kontakt.

V komunikaci nalezneme tři základní prvky: komunikátora – zdroj informací, sdělení, komuniké – samotné sdělení a komunikanta – příjemce sdělení. Komunikace je proces, který takto znázornil již v roce 1948 H. D. Lasswell.

Previous article Aktivní naslouchání
Next article Nonverbální komunikace
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.