Komunikace

0

Komunikace je původem z latinského slova „communicatio“, vyjadřujícího sdělení. V souvislosti s jazykem pak komunikace představuje nejen dorozumívání, ale také jednání, styk a kontakt.

V komunikaci nalezneme tři základní prvky: komunikátora – zdroj informací, sdělení, komuniké – samotné sdělení a komunikanta – příjemce sdělení. Komunikace je proces, který takto znázornil již v roce 1948 H. D. Lasswell.

Previous article Aktivní naslouchání
Next article Nonverbální komunikace
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.