Domů Komunikace Komunikace

Komunikace

Komunikace je původem z latinského slova „communicatio“, vyjadřujícího sdělení. V souvislosti s jazykem pak komunikace představuje nejen dorozumívání, ale také jednání, styk a kontakt.

V komunikaci nalezneme tři základní prvky: komunikátora – zdroj informací, sdělení, komuniké – samotné sdělení a komunikanta – příjemce sdělení. Komunikace je proces, který takto znázornil již v roce 1948 H. D. Lasswell.

Exit mobile version