Kontraproduktivní pracovní chování

0

Kontraproduktivní pracovní chování se týká jednání zaměstnanců, které jde proti cílům a záměrům jejich zaměstnavatele. Chování není nutně zlomyslné, ale je vždy vědomé – nezahrnuje náhodné nebo nevědomé chování nebo incidenty. Hnací síly kontraproduktivního pracovního chování mohou být velmi široké a zahrnují environmentální důvody, nedostatek školení, osobnostní a životní změny zaměstnance a vnější faktory.

Kontraproduktivní pracovní chování nezahrnují neetické nebo nezákonné chování, které přispívá k cílům organizace, jako je například používání vnitřního obchodování investičního bankéře ke zvýšení zisku banky – to by bylo součástí neetického pro organizačního chování.

Previous article Catfish effect – Efekt sumce
Next article Motýlí efekt
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.