Konzultant

    7

    Konzultant je profesionál, který poskytuje odbornou a specializovanou činnost zaměřenou na pomoc lidem, firmám a organizacím v nesnázích, a to krátkodobého i dlouhodobého charakteru. Konzultant zpravidla spolupracuje s odborníky z více oborů, své dovednosti neustále rozvíjí. Poradenství konzultanta bývá často zpoplatněno, z důvodu sdílení zkušeností a know-how určitého oboru nebo segmentu trhu.

    - Reklama -