Konzumní společnost

0

Dle Russela Belka existují čtyři charakteristiky konzumní společnosti:

  1. Lidé stávají konzumenty až tehdy, když jsou podstatně nad úrovní přežití či uspokojení základních životních potřeb.
  2. Lidé získávají zboží a služby pro vlastní konzum výměnou, ne vlastní výrobou.
  3. Konzum je považovaný za akceptovatelnou a vhodnou aktivitu.
  4. Lidé posuzují jiné lidi i sebe samé na základě konzumního životního stylu.

Previous article Klasifikace silných stránek
Next article Komoditní fetišismus
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.