Domů KPI KPI (Key Performance Indicators)

KPI (Key Performance Indicators)

KPI se dá přesněji popsat jako ukazatel hybných sil výkonu. Jedná o nástroj k měření výkonnosti. KPI jsou užitečnou pomůckou k definování cílů firmy či měření úspěšnosti v konkrétních pracovních činnostech. KPI jsou to ukazatele, pomocí kterých jsme schopni pravidelně hodnotit určitý pracovní proces v rámci časového období v celé firmě a také u jednotlivých zaměstnanců.

KPI (Key Performance Indicators)

Nastavený a popsaný proces skrze KPI pak firmě pomáhá ke snadnějšímu zvládnutí úkolů, dosažení stanovených cílů a měření výkonnosti zaměstnanců.

Existuje celá řada typů KPI:

  • přirozené
  • strategické
  • indukované
  • lokální nebo
  • testovací

Sledováním hodnot KPI poskytuje managementu přesné informace o tom, kde má jaký systém slabá místa, a může tak přehodnotit a vylepšit zvolený proces. Nebo naopak informuje, v čem je proces nastaven dobře a kde má organizace silnou pozici.

Exit mobile version