Krize

0

V podnikatelském prostředí se za krizi považuje neočekávaná událost, která může negativně ovlivnit hospodářské výsledky společnosti nebo organizace a má potenciál výrazně zhoršit její postavení na trhu včetně ztráty konkurenční výhody.

Obecně je krize označována jako rozhodující obrat, těžká, svízelná situace. V ekonomickém významu pak jako dlouhodobé oslabení firmy.

Previous article Krizová situace
Next article Typologie krizí
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.