Krize

0

V podnikatelském prostředí se za krizi považuje neočekávaná událost, která může negativně ovlivnit hospodářské výsledky společnosti nebo organizace a má potenciál výrazně zhoršit její postavení na trhu včetně ztráty konkurenční výhody.

Obecně je krize označována jako rozhodující obrat, těžká, svízelná situace. V ekonomickém významu pak jako dlouhodobé oslabení firmy.

Previous article Krizová situace
Next article Typologie krizí
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.